MICHELLE BJÖRÖ

Cert. Coach inom kost och motion samt livsstilsfrågor
Leg. Sjuksköterska

OM MIG

Jag har arbetat som sjuksköterska i 16 år och har allt eftersom intresserat mig mer för friskvård och prevention då mer och mer forskning visar att vi kan förhindra sjukdomar genom att ha en hälsosam livsstil. Detta i kombination med att jag älskar att motivera och lyfta andra människors självförtroende och se dem växa, gjorde att jag även utbildade mig till coach (och startade ett eget företag).

Mina tjänster riktar sig både till privatpersoner och företag, där syftet mot företaget dels är att få friskare personal men också en ökad produktivitet samtidigt som kostnaderna för sjukskrivningar minskar!

Coachning inom specifika områden med uppföljning och utbildning.

Fokuserar på att skapa en hälsosam livsstil som du kan behålla livet ut i alla olika skeenden. Planen vi lägger upp är skräddarsydd och anpassad för dig.

  • Få en hälsosammare livsstil
  • Vad du bör äta och hur du får goda kostvanor
  • Lära dig hantera och minska din stress
  • Hur du får bättre sömn
  • Hur du börjar motionera eller träna
  • Vad du kan göra för att få en bättre psykisk hälsa

Hälsosamtal med information, råd, stöd, mätvärden som blodtryck och syresättning i blodetkolesterol och blodsockermätning där du får möjlighet att lägga upp en plan till förändring för en hälsosammare livsstil och att förebygga sjukdomar.

Hälsoundersökning som utgår från mätvärden och provtagning som utvärderas och råd ges hur du kan förändra dessa och förebygga sjukdomar.

Välkomna till FORMTOPPEN, Ditt lokala gym där alla är välkomna!

GYM  GRUPPTRÄNING  UTETRÄNING  CROSSFIT  PADEL