ETT KORT, FEM GYM!

Formtoppen + Gerdahallen = SANT!

 

Köp kort på Formtoppen och träna på Gerdahallen i Lund!

Formtoppen och Gerdahallen har ingått ett
samarbete som gör att när du löser ett
Formtoppen- eller ett Crossfitkort får du även
tillgång till hela Gerdahallens utbud i Lund
och Helsingborg

Välkomna till FORMTOPPEN, Ditt lokala gym där alla är välkomna!

GYM  GRUPPTRÄNING  UTETRÄNING  CROSSFIT  PADEL