STYRELSE & LEDNING

THOMAS PANDURO

ORDFÖRANDE

ERICA FAHLIN

VICE ORDFÖRANDE

LARS SVENSSON

KASSÖR

ANNA HURTIG

SEKRETERARE

HANS LINDEBERG

LEDAMOT

ANDERS LINDSTEN

SUPPLEANT

MALIN SÖDERBERG

SUPPLEANT