HÖSTSCHEMA

Höstschemat startar den 21 augusti – varmt välkomna!
Instruktör och avvikande schema på helgdagar visas i bokningen

HÖLLVIKEN

MÅNDAG
Stora salen
09.00 BodyPump®
10.20 Gympa
17.15 BodyPump®
18.30 Formtoppen Booty
19.10 IndoorChallenge
Lilla salen
08.45 BodyBalance®
17.30 BodyStep® 45
18.30 Les Mills Core®
19.10 BodyBalance® 45

Cykelsalen
08.45 IndoorCycling 55
17.45 IndoorCycling 30 HIIT
18.30 IndoorCycling 55

Boxen
06.30 Crossfit WOD
09.00 Crossfit WOD
10.15 Crossfit Senior
17.30 Weigthlifting
19.15 Crossfit WOD
20.30 Crossfit WOD

Gymmet
10.00 Cirkelträning
20.00 Cirkelträning

Ute
17.30 Containerträning

Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell Les Mills Core®
10.15 Virtuell BodyPump® 45 Baby
12.00 Virtuell BodyCombat® 30
15.00 Virtuell Sh’Bam®
16.45 Virtuell GRIT® Strength
20.10 Virtuell BodyCombat®

Virtuellt Cykelsalen
06.15 Virtuell IndoorCycling 30
12.00 Virtuell IndoorCycling 30
16.00 Virtuell IndoorCycling 55
20.00 Virtuell IndoorCycling 55

TISDAG

Stora salen
06.15 BodyPump®
10.30 Pilates Senior NYHET
17.30 GRIT® Athletic
18.10 BodyJam®  NYTT DANSPASS!
19.15 BodyBalance®

Lilla salen
17.00 Les Mills Core®
17.45 BodyPump®
19.30 Yoga Grunder KURS

Cykelsalen
12.00 IndoorCycling 30
17.40 IndoorCycling 30
19.00 IndoorCycling 45

Boxen
09.00 TRX®
16.15 Crossfit TEENS
17.30 Crossfit WOD
19.30 Crossfit WOD

Gymmet
18.30 PT SMALL GROUP KURS

Ute
10.00 Containerträning Senior²
17.50 Containerträning

Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell Les Mills Core®
08.00 Virtuell BodyPump®
12.00 Virtuell BodyPump® 30
15.00 Virtuell BodyCombat®

Virtuellt Cykelsalen
06.15 Virtuell IndoorCycling 30
08.45 Virtuell IndoorCycling 55
16.00 Virtuell IndoorCycling 55
20.15 Virtuell IndoorCycling 55

ONSDAG

Stora salen
09.00 Formtoppen Booty
09.45 Gympa MER GYMPA!
17.15 Funktionell Träning
18.30 BodyAttack® 30
19.10 Pilates

Lilla salen
17.00 BodyStep®45
18.00 BodyCombat®
19.10 Yoga MER YOGA!

Cykelsalen
08.45 IndoorCycling 55
19.00 IndoorCycling 45

Boxen
06.30 Crossfit Strength WOD
10.15 Crossfit Senior
16.00 Crossfit kids KURS
18.00 TRX® Cardio
19.00 Crossfit WOD

Gymmet
10.00 Cirkelträning

Ute
 

Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell BodyPump®
09.00 Virtuell Les Mills Core®
09.40 Virtuell BodyBalance® 30
12.00 Virtuell BodyBalance® 30
15.30 Virtuell Les Mills Barre®
16.15 Virtuell GRIT® Athletic

Virtuellt Cykelsalen
06.15 Virtuell IndoorCycling 30
12.00 Virtuell IndoorCycling 30
16.00 Virtuell IndoorCycling 55
20.15 Virtuell IndoorCycling 55

TORSDAG

Stora salen
06.15 BodyPump®
09.15 X‑Intervall
10.10 Zumba®
17.30 StepDance NYHET
18.45 BodyBalance®

Lilla salen
09.00 Pilates MER PILATES!
10.15 MammaBaby 
17.00 Formtoppen Strength
18.10 Les Mills Core®
18.50 BodyPump®

Lilla salen
09.00 Pilates MER PILATES!
10.15 MammaBaby 
17.00 Formtoppen Strength
18.10 Les Mills Core®
18.50 BodyPump®

Cykelsalen
12.00 IndoorCycling 30
17.30 IndoorCycling 55
18.50 IndoorCycling 30 HIIT

Boxen
10.15 TRX® Cardio
16.15 Crossfit Kids KURS
17.30 Crossfit WOD
18.40 Crossfit WOD
19.45 Crossfit Intro KURS

Gymmet
09.00 Cirkelträning
19.00 Cirkelträning
19.30 PT SMALL GROUP KURS

Ute
18.15 Containerträning

Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell BodyBalance®
11.20 Virtuell BodyPump® 30
16.00 Virtuell Sh’Bam®

Virtuellt Cykelsalen
06.15 Virtuell IndoorCycling 30
10.00 Virtuell IndoorCycling 55
16.00 Virtuell IndoorCycling 55
19.45 Virtuell IndoorCycling 55

FREDAG

Stora salen
09.00 BodyPump®
10.15 Yoga Step
12.00 Les Mills Core®
16.00 Formtoppen Booty
16.40 BodyAttack® 30
17.20 GRIT® Strength

Lilla salen
09.00 BodyBalance®
16.15 BodyPump®

Cykelsalen
08.45 IndoorCycling 55
17.15 IndoorCycling 45

Boxen
06.30 Crossfit TEAM WOD
08.15 Crossfit TEAM WOD

Gymmet
10.00 Cirkelträning

Ute
 
Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell BodyPump®
11.20 Virtuell Les Mills Barre®
15.00 Virtuell BodyCombat®
17.30 Virtuell BodyBalance®
Virtuellt Cykelsalen
06.15 Virtuell IndoorCycling 30
11.00 Virtuell IndoorCycling 55
12.00 Virtuell IndoorCycling 30
LÖRDAG
Stora salen
09.00 BodyPump®
10.10 DanceAerobic
Lilla salen
09.00 Les Mills Core®
09.40 Formtoppen Booty
Cykelsalen
08.45 IndoorCycling 55
10.20 IndoorCycling 30

Boxen
08.45 Crossfit TEAM WOD

Gymmet
 
Ute
09.00 Containerträning

Virtuellt Lilla salen
07.30 Virtuell BodyBalance® 
10.30 Virtuell Sh’Bam®
14.00 Virtuell Les Mills Mixklass®
15.00 Virtuell BodyAttack®
16.15 Virtuell BodyPump®

Virtuellt Cykelsalen
14.00 Virtuell IndoorCycling 55

SÖNDAG

Stora salen
10.00 BodyStep®
11.15 X‑Intervall
17.00 BodyPump®

Lilla salen
10.00 BodyBalance®
16.00 Yoga MER YOGA!

Cykelsalen
09.00 IndoorCycling 55
16.00 IndoorCycling 90 ¹

Boxen
09.00 Crossfit No Barbell WOD
10.15 Crossfit No Barbell WOD

Gymmet
 
Ute
 

Virtuellt Lilla salen
09.00 Virtuell Sh’Bam®
14.00 Virtuell GRIT® Cardio
14.40 Virtuell Les Mills Core®
17.30 Virtuell BodyCombat®

Virtuellt Cykelsalen
11.00 Virtuell IndoorCycling 55
16.00 Virtuell IndoorCycling 55¹

 

¹ Passet hålls varannan vecka.

² Klassen flyttar in fr.o.m. 3/10 och blir istället ”X-intervall Senior”.

SKANÖR

MÅNDAG
Aerobicsalen
09.15 BodyBalance®
17.30 BodyPump® 45
18.30 BodyCombat®
19.40 Yoga
IndoorWalkingsalen
09.15 IndoorWalking 45
18.00 IndoorWalking 45

Ute
17.30 Containerträning

Virtuellt Aerobicsalen
06.30 Virtuell BodyPump®
08.30 Virtuell Les Mills Core®
10.30 Virtuell BodyPump® 45
12.00 Virtuell BodyPump® 45
15.00 Virtuell Sh’Bam®
16.40 Virtuell Les Mills Core®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
06.30 Virtuell IndoorWalking 30
12.00 Virtuell IndoorWalking 30
16.00 Virtuell IndoorWalking 30

TISDAG
Aerobicsalen
09.15 IndoorChallenge
10.15 Yoga Step
17.30 X‑Intervall
18.30 BodyPump®

IndoorWalkingsalen

Ute
 
Virtuellt Aerobicsalen
12.00 Virtuell BodyPump® 30
15.00 Virtuell BodyCombat®
16.15 Virtuell GRIT® Athletic
Virtuellt IndoorWalkingsalen
11.30 Virtuell IndoorWalking 30
17.30 IndoorWalking 45
19.30 Virtuell IndoorWalking 45
ONSDAG
Aerobicsalen
09.00 BodyBalance®
10.10 Gympa
12.00 BodyPump® 30
17.30 IndoorChallenge
18.30 Les Mills Core®
19.10 Yoga MER YOGA!

IndoorWalkingsalen
09.00 IndoorWalking 30

Ute
17.30 Containerträning

Virtuellt Aerobicsalen
06.30 Virtuell BodyPump®
08.15 Virtuell Les Mills Core®
15.00 Virtuell Sh’Bam®
16.00 Virtuell BodyAttack®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
06.30 Virtuell IndoorWalking 45
12.00 Virtuell IndoorWalking 30
19.00 Virtuell IndoorWalking 45

TORSDAG

Aerobicsalen
17.15 Formtoppen Booty
18.00 IndoorChallenge
19.00 Yoga MER YOGA!

IndoorWalkingsalen
17.15 IndoorWalking 30

Ute
09.15 Containerträning ²

Virtuellt Aerobicsalen
09.00 Virtuell Les Mill BodyBalance®
12.45 Virtuell BodyBalance® 30
15.00 Virtuell Les Mills Barre®
16.00 Virtuell BodyCombat®
Virtuellt IndoorWalkingsalen
08.15 Virtuell IndoorWalking 45
11.00 Virtuell IndoorWalking 30
FREDAG
Aerobicsalen
09.00 BodyPump®
10.15 TRX®
IndoorWalkingsalen
09.00 IndoorWalking 45
Ute
 
Virtuellt Aerobicsalen
06.30 Virtuell BodyBalance®
11.15 Virtuell Sh’Bam®
12.10 Virtuell BodyPump® 30
14.30 Virtuell BodyCombat®
16.00 Virtuell Les Mills Mixklass®
17.10 Virtuell Les Mills Core®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
06.30 Virtuell IndoorWalking 30
12.00 Virtuell IndoorWalking 30
16.30 Virtuell IndoorWalking 30

LÖRDAG

Aerobicsalen
09.15 BodyPump® 30
09.55 BodyCombat®

IndoorWalkingsalen
09.00 IndoorWalking 45
Ute
09.00 Containerträning

Virtuellt Aerobicsalen
08.30 Virtuell Les Mills Core®
11.30 Virtuell Les Mills Mixklass®
12.45 Virtuell BodyAttack® 30
14.00 Virtuell BodyPump®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
10.00 Virtuell IndoorWalking 45
14.00 Virtuell IndoorWalking 30
SÖNDAG

Aerobicsalen
08.45 BodyPump®
10.00 Funktionell Träning
16.30 Les Mills Core®
17.10 GRIT® Cardio

IndoorWalkingsalen
17.10 IndoorWalking 30

Ute
 
Virtuellt Aerobicsalen
11.15 Virtuell BodyCombat®
13.00 Virtuell Sh’Bam®
14.00 Virtuell BodyAttack®
18.00 Virtuell BodyBalance®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
09.15 Virtuell IndoorWalking 45

 
² Passet startar 21 september.

VÄSTRA INGELSTAD

MÅNDAG

Gympasalen
18.30 BodyBalance®

TISDAG
Ute
18.00 Containerträning
ONSDAG
Gymmet
18.00 Formtoppen Cage
TORSDAG
Ute
18.00 Containerträning
FREDAG

Inga pass

LÖRDAG

Ute
10.00 Containerträning

SÖNDAG

Inga pass

 

¹

Välkomna till FORMTOPPEN, Ditt lokala gym där alla är välkomna!

GYM  GRUPPTRÄNING  UTETRÄNING  CROSSFIT  PADEL