MELLO-PASS 2019!

Teams of 2

4 deltävlingar á 3 min

Deltävling 1: AMRAP lateral burpees
Deltävling 2: Find 1RM Thruster
Deltävling 3: AMRAP 10 T2B/pullups + 10 DB snatch 22.5/15
Deltävling 4: Find 1 RM power clean

1 min vila efter varje deltävling

ANDRA CHANSEN
Väl en deltävling och gör den igen för att försöka förbättra resultatet.

1 min vila efter andra chansen.

FINAL
Samla så många poäng som möjligt på 15 min
1p = 5 air squats
2p = 10 DL 70/50
4p = 25 DU/50 SU
6p = 14 DB OH lunges 22,5/15
8p = 10 cal skierg
10p = 10 D-ball to box 60/45
12p = 8 manmakers 22,5/15

Resultat = antal reps + vikt + poäng