Styrka/Teknik:
En ny vända barbell yoga!
OTM x 14 min (2 varv)
10 UB Power Clean
10 UB Push Verk
10 UB Power Snatch
10 UB Hang Squat Clean
10 UB Hang Squat Snatch
10 UB OHS
10 UB Hang Cluster
Varv 1: 20/15kg. Varv 2: 35/25

WOD:
3 RFT
8 DB Renegade Row + Devils Press 22.5/15
12 HSPU
16 Alt Jumping Lunges