Söndag
WOD:
Teams of 2:
3 Rounds Each:
2:00 on / 2:00 off (1 atlet kör I 2 min, sen kör den andra i 2 min):
10 Medball Cleans
AMRAP Row (meters)
3 Rounds Each:
2:00 on / 2:00 off (samma som ovan)
10 KBS 24/16
AMRAP Shuttle Runs (10 m)
3 Rounds Each:
2:00 on / 2:00 off
10 Ring-Dips
AMRAP D.U

  • Lagets score är meter row + meter shuttle runs + DU (varje rep DU räknas som 2m)