WOD:
AMRAP4:
30/20 Kcal Row
Max DB Thrusters 22.5/15
AMRAP4:
25 Burpees
Max Wallballs 9/6
AMRAP4:
30/20 Kcal AB
Max Push-Ups
AMRAP4:
25 Dball Squats (anyhow) 50/35
Max D.U. (3 reps = räknas som 1 rep i totalen)
AMRAP4:
25 Ring-Dips
Max Burpees
AMRAP4:
25 KBS 32/24
Max Box Jumps 24/20
• Rest 2:00 between each amrap.
• Börja på olika stationer i mån av utrustning.