Teknik:
3 RFQ:
6 Upphöjda ring rows (kroppen ska vara horisontal, paus i start och paus i toppen, explosiv rörelse)
8/8 contralateral DB/KB OH split squat
6/6 banded single leg DB/KB romanian deadlifts

WOD: For Time:
1000m Row
75 Wallballs
50 Pull-Ups