A.
Back Squat
5 x 10 reps (från marken)
Tempo: 82X0 (8 sec ner(!), 2 sec i botten, snabbt upp och ingen paus i toppen)
Viktigt med tempo, den här ska göra riktigt ont om man gör den ordentligt.
Vikt: 25-35% av 1 RM
Vila 90 sec mellan set.
B.
Gymnastic Strength EMOM:
4 rounds:

  1. 10-12 Strict Pull-Ups
  2. 10-20m HSW
  3. 10-12 Strict T2B
  4. 10 Strict Ring-Dips
    (Här kan man börja på olika stationer)
    C.
    5 Heavy TGU / side