A.
E2M x 5 rounds:
5 Strict Shoulder Press
Straight into:
E90S x 3 rounds:
8 Push Press
B.
E90S x 5 rounds:
6 Touch and go Snatch (första 3 reps är power, nästa 3 är squat. Fokus på rörelse – ej vikt, även
om den kan öka mellan varven)
C.
3 x 3: Snatch Pulls
3 x 3: Snatch Deadlifts

D. Core:
8 Min Tabata (alternerande)
Sit-Ups/Plank/Right Plank/Left Plank