Gymnastisk Styrka
5 Rounds – Superset
5 Pull-up progression
5 Press progression
Rest 90 sec…

WOD (timecap 18 min): 50-35-20
DB Snatch (alt) 22.5/15
Burpees – 50 D.U. after each round (dvs 150 totalt).
At 18:00:
AMRAP AbMat Sit-Ups (görs av alla, samtidigt, individuellt)(För att klara workouten ska man ligga på ett 13-14 reps/min tempo (på Snatch/Burpees-repsen).