Styrka/Teknik:
OTM x 12:
1: 5 Seated Box Jumps
2: 5 Dual DB snatch
3: 30 sec Row
WOD:
E4M x 4 Rounds:
25/20 Kcal X
25 Deadlift/HPC/Front Squats/Jerks
• så varv 1 är 25/20 kcal följt av 25 Deadlifts. Nästa varv ör 25/20
kcal och 25 HPC, osv.
• RX är 60/40. Scale as needed 􀀀