WOD:
5 Rounds:
25 Wallballs
Rest 1:00
(Man gör alltså 25 wallballs och får/måste vila 1 min, efter 5:e rundan går man vidare):
Into:
3 RFT:
12 Devils Press 22.5/15
18 T2B
500m Row/400m Run/0.7 Miles AB