Pepidemin är här!

Formtoppen uppmärksammades av Generation Pep i samband med vårt Starka-projekt och numera är vi med i Generation Peps nätverk.

Deras arbete ligger oss varmt om hjärtat. Tanken med årets Upp och hoppa, Sverige kampanj är att under två veckor (31/1-15/2) inspirera till rörelseglädje i vardagen. Målet är att fler ska få in mer fysisk aktivitet i sin vardag. Ta trappan istället för hissen, ta cykeln istället för bilen, gympa i reklampausen o s  v.

Genom att sprida kunskap om hur viktigt det är att röra sig i vardagen, men också inspirera vill vi tillsammans med Generation Pep skapa en pepidemi. En pepidiemi där vi får alla i Sverige och i Vellinge kommun där vi verkar att bli peppade på mer vardagsrörelse.

 

Låt dig drabbas av pepdiemin!