Crossfitkortet Årskort (Ungdom)

3,995kr

Fri tillgång till gym-och konditionsmaskinerna samt våra 150 pass/veckan i Aerobicsalarna, IndoorWalking, IndoorCycling och Boxen. Ingår två stycken instruktioner. Kortet är personligt och giltighetstiden är 1 år från inköpsdatum. Ungdomspriser gäller till den dagen man fyllt 21 år.


Kategori: