MEDLEMSREGLER

Detta kontrakt fastställer villkor och regler för utnyttjande av Formtoppens gym.

 1. Vid varje besök skall registrering ske i receptionen. Registrering görs vid ankomsten genom att medlemskortet dras i kortläsaren.
 2. Vid registreringen görs kontroll av din behörighet att utnyttja anläggningens resurser. Du får bara utnyttja anläggningen för de aktiviteter du har köpt och betalat för.
 3. Ett köpt kort kan inte återinlösas.
 4. Årskort kan endast frysas vid sjukdom med läkarintyg, eller under en valfri månad.(Autogiro har ej förmånen att frysa en valfri månad men däremot vid sjukdom med läkarintyg kan man avbryta autogirot)
 5. Frysning mot läkarintyg minst en månad och längst ett år vid två olika tillfällen.
 6. Förlorat kort ersätts mot en avgift 100:-.
 7. Instruktörens anvisningar och övriga ordningsregler i lokalen skall följas.
 8. Träna ej barfota. Om du svettas, tag med handduk och torka av redskapen efter dig.
 9. Inga ytterskor eller ytterkläder i gymmet.
 10. Ditt medlemskort är personligt och får ej utnyttjas av någon annan än du själv. Missbruk medför att kortet spärras och du förlorar din rätt att utföra de aktiviteter du har köpt utan rätt till återbetalning.
 11. Föreningen har rätt att säga upp kontraktet med omedelbar verkan om inte dessa regler följs.
 12. Vid underskrift är kontraktet bindande och full betalning skall ske.
 13. Genom att registrera dig som medlem i föreningen godkänner du att vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dina personuppgifter kommer inte lämnas ut till någon part.

  Vid inpassering på obemannad anläggning gäller följande tillägg:

 14. Endast en inpassering per öppnande av dörr. Undantag enligt punkt 8.
 15. Ej tillåtet att släppa in utanförstående medlemmar eller annan person
 16. Vid träning skall redskap och övrig träningsutrustning återställas.
 17. Man måste ha fyllt 15 år för att träna på obemannade öppettider.
 18. Rena inneskor skall tas på vid incheckning.
 19. Medlemmen är medveten och accepterar att man blir filmad vid incheckning och under träning.
 20. Medlemmen är medveten och accepterar att man vid kvällsträning måste lämna gymmet senast 00.00 annars utlöses larmet. Om larmet utlöses blir medlemmen ersättningsskyldig för kostanden för utryckning.
 21. Medlem under 15 år kan tillsammans med målsman träna på obemannade öppettider. Dock ska separat avtal undertecknas.Åverkan, allmän oaktsamhet och brott mot ovanstående punkter innebär att kortet spärras och du förlorar din rätt att utföra de aktiviteter du har köpt utan rätt till återbetalning.


  Regler för gruppträning

 22. Avbokning skall ske senast 3 timmar före klassen börjar, 1 timme på helger och röda dagar samt tidiga morgonpass vardagar.
 23. Ej avbokad plats debiteras med engångspriset.
 24. Din bokade plats hålls till 5 minuter före passets början.
 25. Handduk skall alltid medtagas och användas på spinningklass.
 26. Jackor och väskor får ej medtagas i träningssalarna.

Medlemsförbindelse

Såsom medlem i Formtoppen, Höllvikens Atlet Club är jag införstådd med att jag är bunden av föreningen, Riksidrottsförbundets och Svenska Styrkelyftförbundets stadgar och regler.

Dessutom åtar jag mig särskilt att iaktta följande:

 • Jag ska avhålla mig från all hantering med och användning av dopingmedel.
 • Jag är medveten om att jag när som helst – vid tävling, i samband med träning eller vid annat tillfälle – kan bli uttagen för dopingkontroll och är medveten om att den som inte ställer upp på dopingkontroll kan bli bestraffad. Jag förbinder mig att alltid ställa upp på dopingkontroll.
 • Om jag bestraffas för brott mot idrottsrörelsens dopingbestämmelser eller döms för brott mot Lagen om förbud mot vissa dopingmedel, förbinder jag mig att återbetala till föreningen kostnader och utlägg föreningen haft för mig, såsom för resor, kost och logi.
 • Om jag blir diskvalificerad för brott mot idrottsrörelsens dopingbestämmelser under en tid av två år (eller den tid som i framtiden är normal diskvalifikationstid vid doping som inte orsakas av medicinering mot sjukdom) eller döms för brott av normalgraden mot Lagen om förbud mot vissa dopingmedel, förbinder jag mig att betala ett vite till föreningen om10.000 kronor för den skada och de olägenheter mina gärningar orsakar föreningen.
 • Jag godkänner att mina personuppgifter lagras i föreningens Internetbaserade medlemsregister. Föreningen förbinder sig samtidigt att skydda mina uppgifter för utomstående samt hindra all
  användning av personuppgifter utanför föreningens medlemshantering.
  Denna förbindelse gäller så länge som jag är medlem eller till dess den ersätts av en ny förbindelse.