HÖSTSCHEMA

Höstschemat startar den 21 augusti – varmt välkomna!
Instruktör och avvikande schema på helgdagar visas i bokningen

HÖLLVIKEN

MÅNDAG
Stora salen 09.00 BodyPump® 10.20 Gympa 17.15 BodyPump® 18.30 Formtoppen Booty 19.10 IndoorChallenge
Lilla salen 08.45 BodyBalance® 17.30 BodyStep® 45 18.30 Les Mills Core® 19.10 BodyBalance® 45

Cykelsalen
08.45 IndoorCycling 55
17.45 IndoorCycling 30 HIIT
18.30 IndoorCycling 55

Boxen 06.30 Crossfit WOD 09.00 Crossfit WOD 10.15 Crossfit Senior 17.30 Weigthlifting 19.15 Crossfit WOD 20.30 Crossfit WOD

Gymmet
10.00 Cirkelträning
20.00 Cirkelträning

Ute
17.30 Containerträning

Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell Les Mills Core®
10.15 Virtuell BodyPump® 45 Baby
12.00 Virtuell BodyCombat® 30
15.00 Virtuell Sh’Bam®
16.45 Virtuell GRIT® Strength
20.10 Virtuell BodyCombat®

Virtuellt Cykelsalen
06.15 Virtuell IndoorCycling 30
12.00 Virtuell IndoorCycling 30
16.00 Virtuell IndoorCycling 55
20.00 Virtuell IndoorCycling 55

TISDAG
Stora salen 06.30 BodyPump® 10.30 Pilates Senior NYHET 17.30 GRIT® Athletic 18.10 BodyJam® ³ NYTT DANSPASS! 19.15 BodyBalance®
Lilla salen 17.00 Les Mills Core® 17.45 BodyPump® 19.30 Yoga Grunder KURS

Cykelsalen
12.00 IndoorCycling 30
17.40 IndoorCycling 30
19.00 IndoorCycling 45

Boxen 09.00 TRX® 16.15 Crossfit TEENS 17.30 Crossfit WOD 19.30 Crossfit WOD
Gymmet  

Ute
10.00 Containerträning Senior
17.45 Containerträning

Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell Les Mills Core®
08.00 Virtuell BodyPump®
09.10 Virtuell BodyBalance®
12.00 Virtuell BodyPump® 30
15.00 Virtuell BodyCombat®

Virtuellt Cykelsalen 06.15 Virtuell IndoorCycling 30 08.45 Virtuell IndoorCycling 55 16.00 Virtuell IndoorCycling 55 20.00 Virtuell IndoorCycling 55
ONSDAG

Stora salen
09.00 Formtoppen Booty
09.45 Gympa MER GYMPA!
17.15 Funktionell Träning
18.30 BodyAttack® 30
19.10 Pilates

Lilla salen 17.00 BodyStep®45 18.00 BodyCombat® 19.10 Yoga MER YOGA!

Cykelsalen
08.45 IndoorCycling 55
19.00 IndoorCycling 45

Boxen 06.30 Crossfit Strength WOD 10.15 Crossfit Senior 16.00 Crossfit kids KURS 18.00 TRX® Cardio 19.00 Crossfit WOD

Gymmet
10.00 Cirkelträning

Ute  

Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell BodyPump®
09.00 Virtuell Les Mills Core®
09.40 Virtuell BodyBalance® 30
12.00 Virtuell BodyBalance® 30
15.30 Virtuell Les Mills Barre®
16.15 Virtuell GRIT® Athletic

Virtuellt Cykelsalen
06.15 Virtuell IndoorCycling 30
12.00 Virtuell IndoorCycling 30
16.00 Virtuell IndoorCycling 55
20.15 Virtuell IndoorCycling 55

TORSDAG

Stora salen
06.30 BodyPump®
09.15 X‑Intervall
10.15 MammaBaby
17.30 StepDance NYHET
18.45 BodyBalance®

Lilla salen 09.00 Pilates MER PILATES! 10.10 Zumba® 17.00 Formtoppen Strength 18.10 Les Mills Core® 18.50 BodyPump®
Cykelsalen 12.00 IndoorCycling 30 17.30 IndoorCycling 55 18.40 IndoorCycling 30 HIIT
Boxen 10.15 TRX® Cardio 17.30 Crossfit WOD 18.40 Crossfit WOD
Gymmet 09.00 Cirkelträning 19.00 Cirkelträning
Ute 18.30 Containerträning

Virtuellt Lilla salen
06.30 Virtuell BodyBalance®
11.20 Virtuell BodyPump® 30
16.00 Virtuell Sh’Bam®

Virtuellt Cykelsalen
06.15 Virtuell IndoorCycling 30
10.00 Virtuell IndoorCycling 55
16.00 Virtuell IndoorCycling 55
19.45 Virtuell IndoorCycling 55

FREDAG

Stora salen
09.00 BodyPump®
10.15 Yoga Step
12.00 Les Mills Core®
16.00 Formtoppen Booty
16.40 BodyAttack® 30
17.20 GRIT® Strength

Lilla salen 09.00 BodyBalance® 16.15 BodyPump®

Cykelsalen
08.45 IndoorCycling 55
17.15 IndoorCycling 45

Boxen
06.30 Crossfit TEAM WOD
08.15 Crossfit TEAM WOD

Gymmet
10.00 Cirkelträning

Ute  
Virtuellt Lilla salen 06.30 Virtuell BodyPump® 11.20 Virtuell Les Mills Barre® 15.00 Virtuell BodyCombat® 17.30 Virtuell BodyBalance®
Virtuellt Cykelsalen 06.15 Virtuell IndoorCycling 30 11.00 Virtuell IndoorCycling 55 12.00 Virtuell IndoorCycling 30
LÖRDAG
Stora salen 09.00 BodyPump® 10.10 DanceAerobic
Lilla salen 09.00 Les Mills Core® 09.40 Formtoppen Booty
Cykelsalen 08.45 IndoorCycling 55 10.20 IndoorCycling 30

Boxen
08.45 Crossfit TEAM WOD

Gymmet  
Ute 09.00 Containerträning

Virtuellt Lilla salen
07.30 Virtuell BodyBalance® 
10.30 Virtuell Sh’Bam®
14.00 Virtuell Les Mills Mixklass®
15.00 Virtuell BodyAttack®
16.15 Virtuell BodyPump®

Virtuellt Cykelsalen
14.00 Virtuell IndoorCycling 55

SÖNDAG
Stora salen 10.00 BodyBalance® 11.15 X‑Intervall 17.00 BodyPump®

Lilla salen
10.00 BodyStep®
16.00 Yoga MER YOGA!

Cykelsalen 09.00 IndoorCycling 55 16.00 IndoorCycling 90 ¹

Boxen
09.00 Crossfit No Barbell WOD
10.15 Crossfit No Barbell WOD

Gymmet  
Ute  

Virtuellt Lilla salen
09.00 Virtuell Sh’Bam®
14.00 Virtuell GRIT® Cardio
14.40 Virtuell Les Mills Core®
17.30 Virtuell BodyCombat®

Virtuellt Cykelsalen
11.00 Virtuell IndoorCycling 55
17.00 Virtuell IndoorCycling 55¹

 
¹ Passet hålls varannan vecka. ³ Passet startar 29 augusti.

SKANÖR

MÅNDAG
Aerobicsalen 09.15 BodyBalance® 17.30 BodyPump® 45 18.30 BodyCombat® 19.40 Yoga
IndoorWalkingsalen 09.15 IndoorWalking 45 18.00 IndoorWalking 45

Ute
17.30 Containerträning

Virtuellt Aerobicsalen 06.30 Virtuell BodyPump® 08.30 Virtuell Les Mills Core® 10.30 Virtuell BodyPump® 45 12.00 Virtuell BodyPump® 45 15.00 Virtuell Sh’Bam® 16.40 Virtuell Les Mills Core®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
06.30 Virtuell IndoorWalking 30
12.00 Virtuell IndoorWalking 30
16.00 Virtuell IndoorWalking 30

TISDAG
Aerobicsalen 09.15 IndoorChallenge 10.15 Yoga Step 17.30 X‑Intervall 18.30 BodyPump®
IndoorWalkingsalen 17.30 IndoorWalking 45
Ute  
Virtuellt Aerobicsalen 12.00 Virtuell BodyPump® 30 15.00 Virtuell BodyCombat® 16.15 Virtuell GRIT® Athletic
Virtuellt IndoorWalkingsalen 11.30 Virtuell IndoorWalking 30 19.30 Virtuell IndoorWalking 45
ONSDAG

Aerobicsalen
09.00 BodyBalance®
10.10 Gympa
12.00 BodyPump® 30
17.30 IndoorChallenge
18.30 Les Mills Core®
19.10 Yoga ⁴ MER YOGA!

IndoorWalkingsalen
09.00 IndoorWalking 30

Ute
17.30 Containerträning

Virtuellt Aerobicsalen
06.30 Virtuell BodyPump®
08.15 Virtuell Les Mills Core®
15.00 Virtuell Sh’Bam®
16.00 Virtuell BodyAttack®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
06.30 Virtuell IndoorWalking 45
12.00 Virtuell IndoorWalking 30
19.00 Virtuell IndoorWalking 45

TORSDAG
Aerobicsalen 09.15 X-intervall ² 17.15 Formtoppen Booty 18.00 IndoorChallenge 19.00 Yoga MER YOGA!

IndoorWalkingsalen
17.15 IndoorWalking 30

Ute  

Virtuellt Aerobicsalen
12.00 Virtuell Les Mills Core®
12.45 Virtuell BodyBalance® 30
15.00 Virtuell Les Mills Barre®
16.00 Virtuell BodyCombat®

Virtuellt IndoorWalkingsalen 08.15 Virtuell IndoorWalking 45 11.00 Virtuell IndoorWalking 30
FREDAG
Aerobicsalen 09.00 BodyPump® 10.15 TRX®
IndoorWalkingsalen 09.00 IndoorWalking 45
Ute  
Virtuellt Aerobicsalen 06.30 Virtuell BodyBalance® 11.15 Virtuell Sh’Bam® 12.10 Virtuell BodyPump® 30 14.30 Virtuell BodyCombat® 16.00 Virtuell Les Mills Mixklass® 17.10 Virtuell Les Mills Core®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
06.30 Virtuell IndoorWalking 30
12.00 Virtuell IndoorWalking 30
16.30 Virtuell IndoorWalking 30

LÖRDAG

Aerobicsalen
09.15 BodyPump® 30
09.55 BodyCombat®

IndoorWalkingsalen 09.00 IndoorWalking 45
Ute 09.00 Containerträning

Virtuellt Aerobicsalen
08.30 Virtuell Les Mills Core®
11.30 Virtuell Les Mills Mixklass®
12.45 Virtuell BodyAttack® 30
14.00 Virtuell BodyPump®

Virtuellt IndoorWalkingsalen 10.00 Virtuell IndoorWalking 45 14.00 Virtuell IndoorWalking 30
SÖNDAG

Aerobicsalen
08.45 BodyPump®
10.00 Funktionell Träning
16.30 Les Mills Core®
17.10 GRIT® Cardio

IndoorWalkingsalen
17.10 IndoorWalking 30

Ute  
Virtuellt Aerobicsalen 11.15 Virtuell BodyCombat® 13.00 Virtuell Sh’Bam® 14.00 Virtuell BodyAttack® 18.00 Virtuell BodyBalance®

Virtuellt IndoorWalkingsalen
09.15 Virtuell IndoorWalking 45

 
² Passet startar 21 september. ⁴ Passet startar 30 augusti.

VÄSTRA INGELSTAD

MÅNDAG

Gympasalen
18.30 BodyBalance®

TISDAG
Ute 18.00 Containerträning
ONSDAG
Gymmet 18.00 Formtoppen Cage
TORSDAG
Ute 18.00 Containerträning
FREDAG

Inga pass

LÖRDAG

Ute
10.00 Containerträning

SÖNDAG

Inga pass

 

¹

Välkomna till FORMTOPPEN, Ditt lokala gym där alla är välkomna!

GYM  GRUPPTRÄNING  UTETRÄNING  CROSSFIT  PADEL