GYM: SMITTSPRIDARE?

I detta klipp ser vi Anders Wallensten, biträdande statsepidemiolog, reda ut tre påståenden kring träning och corona. Klippet ägs av SVT. Se mer