GÄLLANDE ÅRSMÖTE

Kära medlemmar 

Det inställda årsmötet från i mars kommer på RF:s inrådan skjutas fram ytterligare. Förhoppningen är att mötet är någon gång under augusti-september. Årsredovisning för 2019 finns under viktiga dokument.