Functional Fitness Kids
Summer Edition

5 dagars kurs i Functional Fitness för barn!

Barnen introduceras lätt in till Functional Fitness värld och får känna på funktionella rörelser i skalad version. Detta varvas såklart med både hopp, spring och lek! Lärorika 5 dagar fyllda med energi och rörelse.