CROSSFIT

PÅ FORMTOPPEN

Den 8:e juli valde vi att säga upp vårt avtal med Crossfit på grund av rasistiska uttalanden från ägaren och VD. Reaktionen på vår uppsägning från Crossfits organisation var mild, nästan likgiltlig. Beslutet ligger dock helt i linje med Formtoppens värdegrunder och var väl underbyggt.

Sedan dess har Crossfit gjort flera stora omorganisationer och startat ett större internt förändringsarbete. De senaste veckorna har vi även haft en mycket bra dialog med organisationen i USA. Denna dialog och deras förändringsarbete gör att vi känner ett förnyat förtroende för organisationen. Därför har vi idag beslutat att riva uppsägningen och fortsätta att vara en affiliated Crossfit box.

Detta innebär att namnet på vår verksamhet kommer att vara Crossfit Näset och träningsformen kommer även fortsättningsvis vara Crossfit.

Vid frågor kring beslutet kontakta Per, 070-845 23 38

Vi ses i boxen!