CROSSFIT NÄSET

Formtoppen är en opolitisk organisation med en humanitär människosyn där alla är välkomna oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning. Sedan 2014 har vi varit en licensierad Crossfit-anläggning men vi har idag valt att avsluta vårt samarbete med organisationen.
 
Detta efter ett rasistiskt uttalande av Crossfits grundare, Greg Glassman gällande George Floyd. Vi har tidigare ställt oss tveksamma till bland annat Crossfit´s samarbete med vapentillverkaren Glock där vapen har delats ut som priser på tävlingar. Men nu är måttet rågat, vi kan inte stötta en organisation med en ledning som har helt andra värderingar än vår förenings grundstenar. För er medlemmar som tränar Crossfit kommer inget ändras mer än namnet.
 
Vi kommer även framöver fortsätta leverera högkvalitativ funktionell fitness.