COVID-19

VÅRA ÅTGÄRDER

Avstånd

Vår nya medarbetare AvståndsSture hjälper oss hålla koll på avståndet i gymmen och runt om på anläggningarna.

Handhygien

Rena händer-stationer med handsprit finns utställda på våra anläggningar för att hålla god handhygien.

Nya städrutiner

Vi har ökat våra städrutiner och desinfekterar alla ytor kontinuerligt.

Konditionsmaskiner

Vi har stängt av varannan konditionsmaskin i Skanör att kunna upprätthålla avstånd. I Höllviken och Västra Ingelstad har vi möjligheten att hålla alla maskiner öppna med rekommenderat avstånd.

Extra torkstationer

I gym och salar har vi ställt ut extra torkstationer för att underlätta avtorkning av maskiner och redskap.

Gruppträning

Antalet platser på all gruppträning har minskat för att kunna upprätthålla det rekommenderade avståndet. I IndoorWalkingsalen och Cykelsalen använder vi varannan maskin och i gruppträningssalar ställs brädor, mattor och andra redskap fram innan insläpp. Såklart med 2 meters avstånd. Instruktörerna släpper även in till passen så tidigt som möjligt för att undvika köbildning utanför.

ALLA redskap torkas av efter användning, såväl i salarna som i gymmet, och vi uppmuntrar att ta med egen matta om så önskas. Om det behövs tas bort en låt från passet för att hinna torka av redskapen efteråt gör instruktören detta. Under pass som till exempel Crossfit och X-Intervall där man tidigare delat redskap, har vi nu anpassat upplägget så man inte längre använder samma redskap. För att minska risken för smittspridning har vi även tagit bort våra passbiljetter som man tidigare fick som inpasseringskort.

För våra medlemmar som är 70+ öppnar vi gymmet innan ordinare öppetider onsdagar 07-08 i Skanör och söndagar 07-08 i Höllviken. Möjligheten finns då att träna i ett nystädat och desinfekterat gym med ett begränsat antal platser. Läs mer här.

Seniorträning och barnpassning

All seniorträning är tillsvidare inställd och likaså vår barnpassning i Höllviken.

För våra medlemmar som är 70+ öppnar vi gymmet innan ordinare öppetider onsdagar 07-08 i Skanör och söndagar 07-08 i Höllviken. Möjligheten finns då att träna i ett nystädat och desinfekterat gym med ett begränsat antal platser. Läs mer här.

Tilläggskontrakt och förtydligande

Alla medlemmar ska skriva under vårt förtydligande av medlemskontraktet kring avtorkning, avstånd och undanplockning. Om detta inte följs riskerar medlemmen att uteslutas från gymmet.

För våra medlemmar som är 70+ öppnar vi gymmet innan ordinare öppetider onsdagar 07-08 i Skanör och söndagar 07-08 i Höllviken. Möjligheten finns då att träna i ett nystädat och desinfekterat gym med ett begränsat antal platser. Läs mer här.

Tilläggskontrakt och förtydligande

Vi har kört igång med vår uteträning tidigare än vanligt i år. Vi satsar även på vår hemmaträning för dig som inte kan ta dig till gymmet just nu.

Träning 70+

För våra medlemmar som är 70+ öppnar vi gymmet innan ordinare öppetider onsdagar 07-08 i Skanör och söndagar 07-08 i Höllviken. Möjligheten finns då att träna i ett nystädat och desinfekterat gym med ett begränsat antal platser. Läs mer här.

Avståndsmarkeringar

Nu har vi även infört avståndsmarkeringar i golvet. I träningssalarna placeras man sin utrutsning mitt på markeringen. Det finns även klistermärken utanför salarna, som visar antal platser tillgängliga. I receptionen är det också viktigt att hålla avstånd. Håll dig till markeringen!