COVID-19

BREV TILL ALLA MEDLEMMAR

Formtoppen har från start i mars i år tagit alla uppmaningar och restriktioner från FHM och regeringen på största allvar. Vi är i ett mycket allvarligt läge. Något liknande har vi aldrig tidigare upplevt under våra dryga 20 år som Ditt lokala gym. Med anledning av veckans presskonferens av regeringen vill vi informera Dig om vårt fortsatta arbete med att göra Din träning hos oss så säker som möjligt.
 
Vi på Formtoppen har arbetat och arbetar fortsatt oförtröttligt, för kunna erbjuda Dig och våra övriga medlemmar en smittsäker träning. Ett stort antal olika åtgärder från vår sida i kombination med Din försiktighet och lyhördhet för dessa har möjliggjort säker träning under denna svåra tid. Vi kan inte nog poängtera hur mycket Ditt stöd betyder för oss och vår gemensamma förening.
 
Vi vädjar nu till Dig att hålla ut, vi är Din förening, Du och övriga medlemmar är våra ägare. Tillsammans tar vi oss igenom detta och tar hand om varandra på bästa sätt. Läget nu är annorlunda än i våras, vår statsminister har uttalat sagt ”…gå inte på gym”.
 
Vi vill tydliggöra att vår verksamhet inte innefattas av uttrycket allmän sammankomst. Uttalandet tar inte heller hänsyn till hur varje enskilt gym hanterar Covid-19 MEN vi känner ett stort moraliskt ansvar och uttalandet och uppmaningen kvarstår.
 
De åtgärder som vi har vidtagit så här långt är exempelvis, begränsat antal deltagare på gruppträning, begränsat med tränande i de olika gymdelarna, stängt och begränsat gemensamma utrymmen, infört gymvärd, ökad information på anläggningarnas skärmar, satt upp plexiglas och handspritsstationer. Vi har även infört extra kontrakt med Er medlemmar och ökat städfrekvensen. Vi erbjuder utepass, utökade hemmapass och virtuell träning. Ganska snart drar vi igång en stor satsning på utebaserad träning genomförd på ett sätt vi aldrig tidigare har gjort. En fullständig lista över alla åtgärder finner Du på vår hemsida.
 
För att gymmen faktiskt skulle kunna finnas kvar, vädjade vi i våras till Dig om att fortsätta stötta oss även om Du tog en paus från tränandet. En uppmaning som tacksamt hörsammades.
 
Nu har vi en andra Covid-19 våg, om möjligt än allvarligare än i våras. Därför kommer vi införa en möjlighet, för Dig som ändå väljer att avstå från att komma till oss, att frysa Ditt kort. Möjligheten gäller initialt tidsperioden 24 november – 24 december 2020, vilket är den tid de senaste och hårdare restriktionerna från FHM och regering avser.
 
Vi har även beslutat att kompensera Dig som tillhör 70+, den åldersgrupp som har drabbats längst och hårdast av pandemin, på ett annorlunda sätt. Detta kommer att meddelas brevledes till hela åldersgruppen denna vecka.
 
Detta är vårt sätt att visa omtanke om Dig och Dina.
 
Vi kan garantera Dig att vi gör allt för att Du och våra anställda ska känna Er trygga med att vara Formtoppare. Vi hoppas och tror att Du och övriga medlemmar vill vara med oss och rida ut denna pandemi. Så vi upprepar vår vädjan till Er, om Du har möjlighet, stanna kvar och stötta oss igenom detta, även om Du väljer att pausa från Din aktiva träning hos oss.
 
Alla åtgärder som är gjorda och kommer att göras belastar naturligtvis vår förening ekonomiskt men samtidigt även Er alla medlemmars tålamod.
 
Vi är oerhört tacksamma för allt stöd vi får från Er medlemmar och vi är övertygade om att vi tillsammans kommer att lösa detta.

Per Christiansson tillsammans med all personal på Formtoppen