BESÖKSFREKVENS I GYMMEN

Under vardagskvällarna är det många som besöker våra gym. Dagtid innan kl. 16.00 är det generellt gott om plats. För att undvika trängsel, välj gärna någon annan tid där belastningen inte är lika hög så att vi får ett utökat flöde. Se nedan information om besöksfrekvensen i våra gym: