Trivselregler

Barnpassningen

Alla barn som vistas i barnrummet (både under passning och själva) måste vara medlemmar i Formtoppens Barnklubb. Medlemskapet kostar 200:-/år och klubbens medlemskort ska uppvisas vid varje passning.

 

 • Barnpassningen är kostnadsfri men medlemskap krävs.
 • Bokning sker via receptionen och vi tar emot max 10 barn åt gången. Drop in sker i mån av plats.
 • Bokning/avbokning av barnpassning kvällstid sker senast kl. 15.00 samma dag.
 • Barn under 2 år räknas som två barn.
 • Formtoppens barnpassning är till för Formtoppens medlemmars barn i åldrarna 0 till 10 år. Anmälan ska alltid göras i receptionen.
 • Barnpassningen varar upp till 1,5 tim per gång och en gång per dag. För barnets skull är det absolut nödvändigt att Formtoppens regler följs.
 • En förälder måste alltid finnas i Formtoppens lokaler när barnet vistas på barnpassningen. Föräldern måste alltid kunna nås omgående om barnet behöver sin förälder. Personalen på barnpassningen tar hand om barnen men föräldern är alltid huvudansvarig under vistelsen i barnrummet under barnpassningen.
 • Endast friska barn får vistas i barnrummet. Är barnet för sjukt för att vara på dagis är det även för sjukt för barnpassningen.
 • Barnet skall vara mätt, torrt och utvilat när det lämnas.
 • För att kunna ha uppsikt över hela barngruppen och av hygieniska skäl byter personalen inte blöjor, utan hämtar föräldern vid behov av byte.
 • Formtoppen ansvarar inte för eventuell personskada som barnet åsamkats på grund av olycksfall eller andra barns agerande.

Barnrummet

 • Anmälan ska alltid göras i receptionen, både vid bokning och drop in.
 • Utan för schemalagd barnpassning får barn över 5 år vistas själva i barnrummet. Detta sker på föräldrarnas ansvar.
 • Då barnpassning sker, får barn över 10 vistas i barnrummet i mån av plats.
 • Barnrummet ska lämnas i samma skick som när man kom.
 • Barn under 15 får inte vistas själva i Formtoppens lokaler annat än i barnrummet.

Reglerna för barnpassningen och barnrummet är till för att göra vistelsen så bra som möjligt för alla föräldrar och barn på Formtoppen!