ABC Sjukgymnastik

Ann Christiansson, Leg. Fysioterapeut

wellness_ann

Rygg/nackbehanding enligt McKenziemetoden.
Muskuloskeletala symtom enligt ortopedisk manuell terapi,
medicinsk träningsterapi.
Axel/skulderrehabilitering enligt Axelina.
Akupunktur.
BOA Artrosskola.
 
Med individuellt anpassad träning som behandling/smärtlindring blir sjukgymnastiken en länk mellan sjuk- och friskvård.

Kontakt
Telefonnummer:
0702-02 67 49
Samarbete med privat sjukvård.