Viktiga dokument

dokument 1Här hittar du viktiga dokument om vår förening,
årsmöte m.m. Du hittar även vår dopingpolicy och medlemskontrakt/förbindelse som alla våra
medlemmar skriver på.

Verksamhetsberättelse 2017
Årsredovisning 2017
Protokoll Årsmötet verksamhetsår 2017
Stadgar – reviderade 2015
Formtoppen Drogpolicy 2015-2018
Medlemskontrakt och Medlemsförbindelse
Autogiroavtal
 
GDPR träder i kraft den 25 maj – läs mer om hur föreningen hanterar dina personuppgifter
Integritetspolicy
Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter
Instruktion för behandling av ostrukturerat material
Begäran av registerutdrag