KOM LOSS

Kursen får dig som vill träna, men inte får till det. Ta chansen och få all hjälp du behöver för att komma igång med din träning. Vi ger dessutom halva kursavgiften tillbaka vid köp av årskort efter kursens slut.

klicka här för att läsa mer