GDPR

Nu kommer nya GDPR(General data protection regulation)som
träder i kraft den 25 maj. Vi ändrar därför vår integritetspolicy
och ser över vår hantering av era personuppgifter
 
Vill du läsa mer om hur vi vi skyddar dina personuppgifter?
viktiga dokument