Crossfit Näset Jubileumsdag 28/10

Schema för dagen

08:45 Crossfit Kids (ålder 7-12) 16 platser
10:00 Crossfit Teens (ålder 12-14) 16 platser
11:30 Bring a buddy 16 platser
13:00 Pass med GästCoach (bara för Näset-medlemmar)
13:00 Pass med GästCoach (bara för Näset-medlemmar)